Vlažna hrana za mačke

FILTERI

Vlažna hrana – konzerve, sosići i paštete za mačiće i odrasle mačke. Specijalna hrana za probirljive, sezitivne i sterilisane mačke.
Vlažna hrana se može koristiti kao dopunska ili kao potpuna hrana za Vašeg ljubimca.