Sanicat

Sanicat posipi za mačke

Sanicat posipi za mačke su proizvodi koji dolaze iz Španske kompanije Tolsa.
Postoji nekoliko vrsta posipa:
Grudvajući- sa belim bentonitom i aktivnim kiseonikom
Negrudvajući- od bubreće gline
Silikonski-u vidu gela, sa ili bez mirisa
Prirodni (ekološki)-od 100% recikliranog materijala

FILTERI